top of page

Fikir Yazımı

Fikir Yazımında grup olarak mücadele verilir. Bu nedenle grup üyesi olan diğer 3 kişinin fikirlerini olabildiğince geliştirmek kişi yararına olacaktır.

Ünlem.png

Fikir Yazımı Nedir?

Fikir yazımı, uygulama yöneticisi tarafından belirlenen başlıklarda cevap bulma / çözüm geliştirme / fikir arama / öneri geliştirme / inovasyon arayışı gibi faaliyetler çerçevesinde kullanılan bir modüldür. 

Fikir Yazımı modülü nasıl çalışır?

Fikir yazımı modülünün çalışma basamakları sırasıyla şu şekildedir:

1 - Uygulama yöneticisi, fikir arayışı kapsamında bir soru belirler. Bu soru, herhangi bir sorunu çözmek, ihtiyacı gidermek, fikir geliştirmek vs. için oluşturulmuş olabilir.

2 - Tüm kullanıcılara bu başlıkla ilgili bildirim gider.

3 - Dileyen herkes ilgili alanda bu başlığın çözüme kavuşturulmasına ilişkin fikrini yazar.

4 - Belirlenmiş zaman dilimi içerisinde ham fikrini ortaya koymuş kişiler sistem tarafından otomatik olarak 4er'li gruplara ayrılır.

5 - Grup üyeleri birbirlerinin kim olduklarını bu aşamada göremezler.

6 - 4er'li grupların her birinde 4 ayrı fikri diğer grup üyesi olan 3 kişi değerlendirir ve geliştirir. Bu sayede her bir fikrin grup üyesi diğer 3 kişi tarafından geliştirilerek sahibine tekrar dönüşü sağlanır. Sahibi kendi fikrine, diğer grup üyelerinin katkısını da göz önünde bulundurarak son halini verir.

7 - Tüm grup üyeleri kendi fikirlerine son halini verdiğinde grup içi oylama aşaması başlar.

8 - Her grup üyesi kendi dışındaki 3 grup üyesinin fikrine puan verir. Toplamda en yüksek puanı alan fikir grubu temsil etmeye hak kazanmıştır.

9 - Artık her bir grubu temsil eden bir fikir bulunmaktadır ve final puanlaması aşamasına gelinmiştir. Bu aşamada grup üyeleri grup arkadaşlarını görebilmektedir.

10 - Final puanlamalarında her kişi, kendi gruplarına ait olmayan fikirler arasından sistem tarafından rastgele belirlenmiş 3 ayrı fikre puan verir.

11 - Bu sayede her finalist fikir rastgele olarak 12 ayrı kişi tarafından oylanır. 

(n adet finalist fikir var ise 4n kadar katılımcı vardır. Her katılımcı 3 kez oy verdiğinde 12n kadar oylama yapılır. Bu sayede her finalist fikir 12 kez oylanmaktadır.)

12 - Her fikir aldığı puanların ortalaması baz alınarak sıralama yapılır. 

Fikir Yazımı Kuruma ve Katılımcılara Nasıl Bir Avantaj Sağlar?

Fikir yazımı inovatif kurum kültürünü tesis etmekte önemli bir araçtır. Üretilecek çok sayıda fikir başlangıçta 4er kişinin katkısını alarak şekillenmektedir ve bu nedenle, ortaya çıkan her fikir bir nitelik düzeyinin üzerinde ortaya çıkmaktadır.

Bu yaklaşım, inovasyon açısından çok kritik öneme sahip olan etkileşimi mümkün kılabilmektedir. Grup bilgeliği sayesinde kaliteli çözümlerin ortaya çıkma ihtimali artmaktadır.

Katılımcılar, ekip çalışmasıyla ortaya bir fikir çıkarmaktadır. Bu durum hem kişiler arasında diyaloğu pekiştirmekte hem de kişiyi fikirsel anlamda daha üretken kılabilmektedir. 

bottom of page