top of page

Hakkımızda...

Her şey 2020 yılında, iletişim zorluklarının artması nedeniyle kişilerin duygu ve ihtiyaçlarını ifade edebilmesi için bir platform tasarlamamızla başladı. Proje zaman içerisinde "yetkinlik geliştirme" ve "etkileşimi artırma" unsurlarına yönelik bütünsel bir yapıya evrildi. 

Novacto, bünyesinde 3 adet patent barındıran ve hem ülkemizde hem de dünyada benzeri olmayan içeriğe sahiptir.

Projenin mimarı ise uzmanlık alanı rekabet stratejileri olan Özgür Eyiol'dur.

Novacto, Latince kökenli yeni / nova ve hareket / act kelimelerinin birleşimiyle türetilmiştir.

Novacto, Metis Nova Bilişim Dış Ticaret A.Ş.'nin tescilli markasıdır. 

Dalgalı Arka Plan

Novacto'nun Ruhu...

Günümüzde stratejik hedeflere ulaşabilmek her zamankinden daha zor hale gelmiştir. Firmalar, strateji, taktik, süreç ve ürünlerinin taklit edilmesi ve hatta bazen de neredeyse kopyalanması gibi bir sorunla karşı karşıyadır. Finansman potansiyeli, marka gücü, uzun yıllara dayalı deneyim gibi kritik unsurlar halen önem taşımakla birlikte rakipler de anılan bu faktörler çerçevesinde güçlü olabilmektedir. Bununla birlikte yoğun arz fazlası nedeniyle müşteriler nezdinde «tercih edilir» olmak her zamankinden daha karmaşık, daha maliyetli ve daha zor hale gelmiştir.

Bunlara ek olarak çağımızın doğal olarak getirmiş olduğu çalışanlar arası nitelikli iletişim, kurumsal sadakat ve aidiyetin azalması ve işgören devir hızının yüksekliği de stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi önündeki diğer sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tüm bu kritik sorunlarla başa çıkabilmenin stratejik yolu ise sistematik şekilde "fark yaratan" firma olabilmektedir. Bir firma nasıl bir "fark yaratma fabrikası"na dönüşür? Madem ki bir kurum bünyesinde bulunan insanlarla ruh buluyor öyleyse fark yaratma süreci işgörenlerle başlamalıdır. Tüm fonksiyonları, sürekli ve sistematik şekilde fark yaratabilen bir firma haline gelebilmek demek tüm işgörenlerin tabana yayılmış ve sürdürülebilir şekilde sistematik olarak fark yaratabilmesi anlamına gelmektedir. Kimi uzmanlar, bu tip bir işgören profilini "kavram çağı insanı" olarak tanımlamaktadır.

 

Çağdaş yönetim anlayışı kapsamında hemen her uzmanın üzerinde mutabık kaldığı gerçek ise şudur: Sistematik şekilde fark yaratan işgören profiline sahip olmak istiyorsanız iki kavramı yerli yerine oturtmanız gerekir; "yetkinlik" ve "etkileşim".   

Novacto, bu yönde bir ihtiyacı karşılamak amacıyla ortaya çıkmış çok kullanıcılı ve interaktif bir mobil uygulamadır. Bu çerçevede Novacto'nun farklı modülleri 2 temel görevi yerine getirebilmek için tasarlanmıştır:

  1. Kullanıcıların, 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak tanımlanan başlıklar kapsamında kendilerini geliştirmeleri ve geniş spektrumda yetkinlik kazanımı sağlamaları.

  2. Kurum mensuplarının mental diyaloglarının gelişimini sağlayacak faktörlerin çeşitliliğinin ve etkinliğinin artırılarak daha yoğun bir etkileşim içinde olmaları.

Bu iki ana başlığın altında kişilerin;

  • kendi psikolojisinin

  • diğer kurum mensuplarıyla olan ilişki, iletişim ve etkileşiminin

  • firmayla olan ilişki, iletişim ve etkileşiminin iyileştirilmesi ve

  • yaparak / deneyimleyerek çok yönlü yetkinlik kazanmaları,

  • ve bir yandan da daha inovatif olmaları hedeflenmektedir.

 

Bu unsurlar bir araya geldiğinde tüm kurum mensuplarının bireysel olarak fark yaratabilecekleri ve sonrasında ise kurumsal bütünlüğe yansıtabilecekleri bilinmektedir. Bununla birlikte, uygulama, sahip olduğu modüllerle kurumsal sadakat ve aidiyeti artırıcı görevler üstlenmektedir. Böylece kurum, stratejik hedeflerine ulaşabilecek ve tüm  bu gelişim süreçlerini sistematik olarak tekrarlayabilecektir.

 

Novacto'nun Ortaya Çıkışı...

Novacto’yu bir proje şeklinde hayata geçiren ekip olarak biz, uzun yıllar boyunca rekabet stratejileri üzerinde çalışmış ve bu konuda çok sayıda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiş bulunmaktayız. Bizler, tercih edilirliğe giden yolun fark yaratmaktan geçtiğine ve anılan bu farkın anlamlı nitelikte olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada karşı karşıya kalınan sorun ise fark yaratabilmenin eskisine nazaran çok daha zor hale gelmiş olmasıdır. Bununla birlikte, geniş bir yelpazede üst düzey yetkinliklere sahip iş profesyonellerinin İK nezdinde ve bu nitelikte çalışanlara sahip firmaların da müşterileri nezdinde her zaman fark yaratacak argümanlar üretebileceklerine ve dolayısıyla da tercih edilir olacaklarına inanıyoruz.

Ülkemizde ve dünyada yetkinlik gelişimi kavramına bakış açısı ne yazık ki bazı sorun ve açmazları barındırıyor. Artık eskimeye başlamış bir yaklaşıma göre yetkinliklerin sadece çocuk yaşlarda edinileceği ya da geliştirileceğine inanılıyor. Ayrıca, yetişkinlerde yetkinlik gelişiminin ise «anlatan-dinleyen» modeline dayalı eğitimlerle mümkün olacağı inancı hâkimiyetini sürdürüyor. Oysa ki, yetkinlik gelişimi hem ileri yaşlarda da devam ediyor hem de klasik eğitimlerin yetkinlik gelişimine herhangi bir faydasının olmadığı anlaşılmış durumda.

Bu çerçevede novacto, yetkinlikleri, "yaparak / deneyimleyerek" geliştirme işlevini üstleniyor

Novacto bünyesinde, uzmanlar tarafından 2030 yılı perspektif alınarak belirlenen bir düzineden fazla yetkinlik kategorisinde toplam 150 civarında görev bulunmaktadır. Uygulama, sadece yetkinlik gelişimine destek olmaz, aynı zamanda kurumsal iletişim, kişiler arası etkileşim, kurumsal aidiyet / sadakat ve kurum kültürünün pekişmesine de katkı sunar.

İddiamız odur ki, novacto'yu tüm işlevleriyle kullanan bireyler İK departmanları nezdinde, kurumlar ise müşterileri nezdinde tercih edilirliklerini pekiştireceklerdir.

 

Novacto Kullanan Firmalar

Solvepark_edited.jpg

Solve Park

Becim.jpg

Becim

Novacto Çözüm Ortakları

Nova Rekabet Danışmanlığı.jpg

Nova Danışmanlık

BK STRATEJİ.png

BK Strateji

Burcu Alar.jpg

Burcu Alar

smartcareer.png

Banu Çakar

bottom of page